2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πυθαγόρα 22, 185 33 Πειραιά. Τηλ.: 210 4178995ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Σπ. Πάγκαλος). Ερωτήσεις στα κεφάλαια: [ Ιστοί και συστήματα ][ Αναπαραγωγικό σύστημα ] [ Εγκέφαλος ] [ Νευρικό σύστημα ] [ Αισθήσεις ] [ Κυκλοφορικό σύστημα ] [ Κυκλοφορικό σύστημα (Excel) ][ Ερωτήσεις επανάληψης ]

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Σπ. Πάγκαλος). Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: [ Πρωτεΐνες-Μοριακή γενετική ] [ Βιολογικά μακρομόρια ] [ Μίτωση Μείωση ] [ Κύτταρο ]

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Παν. Γκογκόση)[ Αντιγραφή Μεταγραφή Μετάφραση ] [ Σημειώσεις Βιολογίας προσανατολισμού ] [Εισαγωγή στην Βιολογία προσανατολισμού ] [ Κεφάλαιο 1ο: DNA]

(Σπ.Πάγκαλος) [Ερωτήσεις ανά κεφάλαιο και οι σύντομες απαντήσεις τους][Επαναλητικά διαγωνίσματα ανά κεφάλαιο και συνολικά ][ Πολλαπλής επιλογής]

ΒIΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Σπ. Πάγκαλος) [Ερωτήσεις και προβλήματα ] [ Ερωτήσεις επανάληψης]

(Σπ. Πάγκαλος) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα κεφάλαια: [Μικροοργανισμοί ] [Άμυνα ]

(Παν. Γκογκόση)[ Ανοσοβιολογία ]

ΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

(Σπ. Πάγκαλος)Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: [ Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων] [Υδρογονάνθρακες] [Αλκοόλες] [Καρβοξυλικά οξέα] και σε όλα τα κεφάλαια [ Ασκήσεις ]

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ

(Πάγκαλος-Δράγαζης) [ Επαναληπτικό διαγώνισμα εξομοίωσης(2019) ] (Πάγκαλος)[ Επαναληπτικό διαγώνισμα εξομοίωσης ΙΙ(2019)]

(Σπ. Πάγκαλος) [ Επαναληπτικά διαγωνίσματα σε όλα τα κεφάλαια και συνολικά ]

ΧΗΜΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

(Σπ. Πάγκαλος) στην ιστοσελίδα εκπαιδευτικού εδώ